Prehľad o organizácii
Omega - B., spol. s r.o.
Dolná 27, 969 01 Banská Štiavnica
36055859
2021691870
SK2021691870
1 zamestnanec
01.09.2002
Maloobchod s novinami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,34
2,76
0,1
112,5 %
-20,6 tis. €
-489,5 %
2021/2020
196 tis. €
-0,8 %
2021/2020
-0,34
-435,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Omega - B., spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Omega - B., spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
240 tis. €
230 tis. €
220 tis. €
210 tis. €
200 tis. €
190 tis. €
transparex.sk
-1,12
-0,12
0,17
0,8

Zisk pred zdanením Omega - B., spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Omega - B., spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Omega - B., spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Omega - B., spol. s r.o.


Konateľ Omega - B., spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Omega - B., spol. s r.o.


Predmet činnosti Omega - B., spol. s r.o.


Kataster Omega - B., spol. s r.o.


Skrátené výkazy Omega - B., spol. s r.o.