Prehľad o organizácii
KRPAC, s.r.o.
Junior Hotel Krpáčovo 665, 976 98 Lopej
36055875
2021692992
Nemá
nezistený
20.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KRPAC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRPAC, s.r.o.


Konateľ KRPAC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRPAC, s.r.o.


Predmet činnosti KRPAC, s.r.o.


Kataster KRPAC, s.r.o.


Skrátené výkazy KRPAC, s.r.o.