Prehľad o organizácii
MODERN STONES, s.r.o.
adresa neznáma
36055883
2020082614
Nemá
nezistený
20.08.2002
22.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MODERN STONES, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MODERN STONES, s.r.o.


Konateľ MODERN STONES, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MODERN STONES, s.r.o.


Predmet činnosti MODERN STONES, s.r.o.


Kataster MODERN STONES, s.r.o.


Skrátené výkazy MODERN STONES, s.r.o.