Prehľad o organizácii
DAAD, s.r.o.
925 83 Žihárec
36055905
2021681354
Nemá
nezistený
19.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DAAD, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAAD, s.r.o.


Konateľ DAAD, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAAD, s.r.o.


Predmet činnosti DAAD, s.r.o.


Kataster DAAD, s.r.o.


Skrátené výkazy DAAD, s.r.o.