Prehľad o organizácii
DAAD, s.r.o.
925 83 Žihárec
36055905
2021681354
Nemá
nezistený
19.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DAAD, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAAD, s.r.o.


Konateľ DAAD, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAAD, s.r.o.


Predmet činnosti DAAD, s.r.o.


Kataster DAAD, s.r.o.


Skrátené výkazy DAAD, s.r.o.