Prehľad o organizácii
Biospektrum, s.r.o.
Vinohradská 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji
36055913
2021692013
Nemá
nezistený
15.08.2002
27.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Biospektrum, s.r.o.


2014
2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Biospektrum, s.r.o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,88
0,84
n/a
6,23

Zisk pred zdanením Biospektrum, s.r.o.


2014
2015
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Biospektrum, s.r.o.


2014
2015
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Biospektrum, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Biospektrum, s.r.o.


Konateľ Biospektrum, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Biospektrum, s.r.o.


Predmet činnosti Biospektrum, s.r.o.


Kataster Biospektrum, s.r.o.


Skrátené výkazy Biospektrum, s.r.o.