Prehľad o organizácii
DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"
Šobov č.11, 969 01 Banská Štiavnica
36055921
2021692981
Nemá
nezistený
20.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy DW-PLUS, s.r.o. "v likvidácii"