Prehľad o organizácii
KOVEKO s.r.o.
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
36055930
2020090226
SK2020090226
1 zamestnanec
20.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7891/S
-3,77 tis. €
-103,5 %
2023/2022
N/A
-0,02
-104 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KOVEKO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVEKO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
5,59
0,44
n/a
1,81

Zisk pred zdanením KOVEKO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVEKO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KOVEKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVEKO s.r.o.


Konateľ KOVEKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVEKO s.r.o.


Predmet činnosti KOVEKO s.r.o.


Kataster KOVEKO s.r.o.


Skrátené výkazy KOVEKO s.r.o.