Prehľad o organizácii
KOVEKO s.r.o.
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
36055930
2020090226
SK2020090226
1 zamestnanec
20.08.2002
Veľkoobchod s kovmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
0,31
0,59
143,9 %
-8,92 tis. €
30,3 %
2021/2020
N/A
-0,14
-0,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KOVEKO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVEKO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,15
-0,44
n/a
0,63

Zisk pred zdanením KOVEKO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVEKO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVEKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVEKO s.r.o.


Konateľ KOVEKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVEKO s.r.o.


Predmet činnosti KOVEKO s.r.o.


Kataster KOVEKO s.r.o.


Skrátené výkazy KOVEKO s.r.o.