Prehľad o organizácii
MEDIA 1, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
36055948
2020082592
SK2020082592
1 zamestnanec
20.08.2002
Vydávanie časopisov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
0,12
1,08
185,3 %
-21,4 tis. €
81 %
2022/2021
14,5 tis. €
-76,5 %
2022/2021
-0,1
78,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MEDIA 1, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDIA 1, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-27,41
-0,85
0,41
77,1

Zisk pred zdanením MEDIA 1, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDIA 1, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MEDIA 1, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIA 1, s.r.o.


Konateľ MEDIA 1, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDIA 1, s.r.o.


Predmet činnosti MEDIA 1, s.r.o.


Kataster MEDIA 1, s.r.o.


Skrátené výkazy MEDIA 1, s.r.o.