Prehľad o organizácii
MEDIA 1, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
36055948
2020082592
SK2020082592
1 zamestnanec
20.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7892/S
-53,7 tis. €
-151,5 %
2023/2022
23,4 tis. €
61,6 %
2023/2022
-0,63
-528,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MEDIA 1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDIA 1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-35,5
-2,76
n/a
46,69

Zisk pred zdanením MEDIA 1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDIA 1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MEDIA 1, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIA 1, s.r.o.


Konateľ MEDIA 1, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDIA 1, s.r.o.


Predmet činnosti MEDIA 1, s.r.o.


Kataster MEDIA 1, s.r.o.


Skrátené výkazy MEDIA 1, s.r.o.