Prehľad o organizácii
SMK, s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica
36055956
2021695544
SK2021695544
2 zamestnanci
22.08.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,18
1,4
90,5 %
593 tis. €
445,1 %
2021/2020
6,67 mil. €
23,3 %
2021/2020
0,02
464,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SMK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SMK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
489,91
0,09
0,12
1,92

Zisk pred zdanením SMK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA SMK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SMK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SMK, s.r.o.


Konateľ SMK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SMK, s.r.o.


Predmet činnosti SMK, s.r.o.


Kataster SMK, s.r.o.


Skrátené výkazy SMK, s.r.o.