Prehľad o organizácii
ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.
Zaježová 560, 962 63 Pliešovce
36055981
2020090182
Nemá
nezistený
22.08.2002
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
115,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-38,12
-0,16
n/a
0,85

Zisk pred zdanením ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Konateľ ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Predmet činnosti ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Kataster ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZRK-CITYSHOP , spol. s r.o.