Prehľad o organizácii
MIKOSTAV s.r.o.
Tulská 67, 974 04 Banská Bystrica
36056014
2021681695
Nemá
nezistený
02.09.2002
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,6
0,33
0,02
285,3 %
-52,1 tis. €
13,4 %
2018/2017
218 tis. €
14,1 %
2018/2017
-0,6
2,1 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk MIKOSTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby MIKOSTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-24,13
-1,85
0,37
0,35

Zisk pred zdanením MIKOSTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIKOSTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MIKOSTAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIKOSTAV s.r.o.


Konateľ MIKOSTAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIKOSTAV s.r.o.


Predmet činnosti MIKOSTAV s.r.o.


Kataster MIKOSTAV s.r.o.


Skrátené výkazy MIKOSTAV s.r.o.