Prehľad o organizácii
ARGITAF, spol. s r.o.
Jesenského 800/9, 960 01 Zvolen
36056022
2021686007
Nemá
nezistený
03.09.2002
09.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ARGITAF, spol. s r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby ARGITAF, spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-3,75
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ARGITAF, spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ARGITAF, spol. s r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ARGITAF, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARGITAF, spol. s r.o.


Konateľ ARGITAF, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARGITAF, spol. s r.o.


Predmet činnosti ARGITAF, spol. s r.o.


Kataster ARGITAF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ARGITAF, spol. s r.o.