Prehľad o organizácii
C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“
Lazovná 16, 974 01 Banská Bystrica
36056049
2020095814
Nemá
nezistený
05.09.2002
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
265,3 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-1,13
-1,65
n/a
0,38

Zisk pred zdanením C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Likvidátor C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Predstavenstvo C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Člen dozorného orgánu C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Predmet činnosti C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Kataster C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“


Skrátené výkazy C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“