Prehľad o organizácii
DISCO VASCO, spol.s.r.o.
Fiľakovská cesta 10, 984 01 Lučenec
36056057
2021683873
Nemá
nezistený
05.09.2002
10.05.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Konateľ DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Predmet činnosti DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Kataster DISCO VASCO, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy DISCO VASCO, spol.s.r.o.