Prehľad o organizácii
A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným
Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica
36056065
2020065190
SK2020065190
3-4 zamestnanci
09.09.2002
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,47
0,14
39,5 %
133 tis. €
5 %
2015/2014
1,3 mil. €
194,3 %
2015/2014
0,29
-25,1 %
2015/2014
1,44 mil. €
N/A

Zisk A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
134 tis. €
132 tis. €
130 tis. €
128 tis. €
126 tis. €
transparex.sk

Tržby A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
42,39
0,61
0,04
2,42

Zisk pred zdanením A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
172 tis. €
170 tis. €
168 tis. €
166 tis. €
164 tis. €
162 tis. €
transparex.sk

EBITDA A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
182 tis. €
181 tis. €
181 tis. €
180 tis. €
180 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným