Prehľad o organizácii
EURO-IN spol. s r. o.
Nálepkova 7, 977 01 Brezno
36056073
2020085232
SK2020085232
5-9 zamestnancov
09.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7908/S
40,9 tis. €
-4,4 %
2022/2021
1,12 mil. €
-11,4 %
2022/2021
0,06
-3,6 %
2022/2021
5,01 tis. €
N/A

Zisk EURO-IN spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby EURO-IN spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
transparex.sk
40,04
0,4
0,03
1,88

Zisk pred zdanením EURO-IN spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA EURO-IN spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EURO-IN spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO-IN spol. s r. o.


Konateľ EURO-IN spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO-IN spol. s r. o.


Predmet činnosti EURO-IN spol. s r. o.


Kataster EURO-IN spol. s r. o.


Skrátené výkazy EURO-IN spol. s r. o.