Prehľad o organizácii
EURO-IN spol. s r. o.
Nálepkova 7, 977 01 Brezno
36056073
2020085232
SK2020085232
3-4 zamestnanci
09.09.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,19
0,03
66,3 %
42,8 tis. €
-5,1 %
2021/2020
1,26 mil. €
16,5 %
2021/2020
0,06
-20,5 %
2021/2020
5,01 tis. €
N/A

Zisk EURO-IN spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby EURO-IN spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
33,57
0,34
0,02
1,66

Zisk pred zdanením EURO-IN spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA EURO-IN spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EURO-IN spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO-IN spol. s r. o.


Konateľ EURO-IN spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO-IN spol. s r. o.


Predmet činnosti EURO-IN spol. s r. o.


Kataster EURO-IN spol. s r. o.


Skrátené výkazy EURO-IN spol. s r. o.