Prehľad o organizácii
DEMI-LIVI, s.r.o.
Mládežnícka 21, 974 01 Banská Bystrica
36056103
2021690484
Nemá
nezistený
10.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7911/S
1,89 tis. €
17 090,9 %
2023/2022
1,64 tis. €
0,09
17 015,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DEMI-LIVI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby DEMI-LIVI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,64
-0,49
0,62
0,67

Zisk pred zdanením DEMI-LIVI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEMI-LIVI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DEMI-LIVI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEMI-LIVI, s.r.o.


Konateľ DEMI-LIVI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEMI-LIVI, s.r.o.


Predmet činnosti DEMI-LIVI, s.r.o.


Kataster DEMI-LIVI, s.r.o.


Skrátené výkazy DEMI-LIVI, s.r.o.