Prehľad o organizácii
DEMI-LIVI, s.r.o.
Mládežnícka 21, 974 01 Banská Bystrica
36056103
2021690484
Nemá
nezistený
10.09.2002
Maloobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
-0
0,01
157,8 %
11 €
106,4 %
2022/2021
N/A
0
106,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DEMI-LIVI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby DEMI-LIVI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,92
-0,58
n/a
0,63

Zisk pred zdanením DEMI-LIVI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEMI-LIVI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DEMI-LIVI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEMI-LIVI, s.r.o.


Konateľ DEMI-LIVI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEMI-LIVI, s.r.o.


Predmet činnosti DEMI-LIVI, s.r.o.


Kataster DEMI-LIVI, s.r.o.


Skrátené výkazy DEMI-LIVI, s.r.o.