Prehľad o organizácii
Skacmak, spol. s r.o.
Kutuzova 25, 831 03 Bratislava
36056111
2020090193
Nemá
nezistený
13.09.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Skacmak, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Skacmak, spol. s r.o.


Konateľ Skacmak, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Skacmak, spol. s r.o.


Predmet činnosti Skacmak, spol. s r.o.


Kataster Skacmak, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Skacmak, spol. s r.o.