Prehľad o organizácii
ECOINVEST, spol. s r.o.
Blhovce 290, 980 32 Blhovce
36056146
2020082669
Nemá
nezistený
16.09.2002
01.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ECOINVEST, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ECOINVEST, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ECOINVEST, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ECOINVEST, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ECOINVEST, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECOINVEST, spol. s r.o.


Konateľ ECOINVEST, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECOINVEST, spol. s r.o.


Predmet činnosti ECOINVEST, spol. s r.o.


Kataster ECOINVEST, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ECOINVEST, spol. s r.o.