Prehľad o organizácii
GEOSLOV, s.r.o.
Kubániho 2132, 960 01 Zvolen
36056154
2021691738
Nemá
nezistený
16.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7919/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GEOSLOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEOSLOV, s.r.o.


Konateľ GEOSLOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GEOSLOV, s.r.o.


Predmet činnosti GEOSLOV, s.r.o.


Kataster GEOSLOV, s.r.o.


Skrátené výkazy GEOSLOV, s.r.o.