Prehľad o organizácii
GEOSLOV, s.r.o.
Kubániho 2132, 960 01 Zvolen
36056154
2021691738
Nemá
nezistený
16.09.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GEOSLOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEOSLOV, s.r.o.


Konateľ GEOSLOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GEOSLOV, s.r.o.


Predmet činnosti GEOSLOV, s.r.o.


Kataster GEOSLOV, s.r.o.


Skrátené výkazy GEOSLOV, s.r.o.