Prehľad o organizácii
ITALPLAST, s.r.o.
Lesná 6, 974 01 Banská Bystrica
36056162
2021685127
Nemá
nezistený
16.09.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ITALPLAST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ITALPLAST, s.r.o.


Konateľ ITALPLAST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ITALPLAST, s.r.o.


Predmet činnosti ITALPLAST, s.r.o.


Kataster ITALPLAST, s.r.o.


Skrátené výkazy ITALPLAST, s.r.o.