Prehľad o organizácii
CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii
Športová 978/45, 929 01 Dunajská Streda
36056197
2021684478
Nemá
nezistený
19.09.2002
17.10.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-151 tis. €
-32,3 tis. €
-123,43
N/A
N/A

Zisk CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk
n/a
1
-0
n/a

Zisk pred zdanením CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Konateľ CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Kataster CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy CONSEQUIT, s.r.o. v likvidácii