Prehľad o organizácii
NESIA Production, s.r.o.
Brezová 2826/4B, 969 01 Banská Štiavnica
36056201
2020066598
SK2020066598
20-24 zamestnancov
19.09.2002
Výroba drev.kontajnerov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
0,17
21 %
1,09 tis. €
107,6 %
2021/2020
29,8 tis. €
42,6 %
2021/2020
0,03
106,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NESIA Production, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NESIA Production, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,04
0,79
0,35
2,06

Zisk pred zdanením NESIA Production, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NESIA Production, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NESIA Production, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NESIA Production, s.r.o.


Konateľ NESIA Production, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NESIA Production, s.r.o.


Predmet činnosti NESIA Production, s.r.o.


Kataster NESIA Production, s.r.o.


Skrátené výkazy NESIA Production, s.r.o.