Prehľad o organizácii
NESIA Production, s.r.o.
Brezová 2826/4B, 969 01 Banská Štiavnica
36056201
2020066598
SK2020066598
50-99 zamestnancov
19.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7933/S
23,9 tis. €
3 308,9 %
2023/2022
1,11 mil. €
783,2 %
2023/2022
0,05
2 242,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NESIA Production, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NESIA Production, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
5,83
0,37
0,2
1,1

Zisk pred zdanením NESIA Production, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NESIA Production, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NESIA Production, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NESIA Production, s.r.o.


Konateľ NESIA Production, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NESIA Production, s.r.o.


Predmet činnosti NESIA Production, s.r.o.


Kataster NESIA Production, s.r.o.


Skrátené výkazy NESIA Production, s.r.o.