Prehľad o organizácii
TATRANWOOD, spol. s r.o.
Priemyselná 903, 966 01 Hliník nad Hronom
36056219
2020065201
SK2020065201
25-49 zamestnancov
19.09.2002
Výroba dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,07
0,02
21,3 %
63,2 tis. €
-17,5 %
2022/2021
2,14 mil. €
51,8 %
2022/2021
0,06
-29 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TATRANWOOD, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRANWOOD, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
2,04
0,79
0
3,39

Zisk pred zdanením TATRANWOOD, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRANWOOD, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TATRANWOOD, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRANWOOD, spol. s r.o.


Konateľ TATRANWOOD, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRANWOOD, spol. s r.o.


Prokurista TATRANWOOD, spol. s r.o.


Predmet činnosti TATRANWOOD, spol. s r.o.


Kataster TATRANWOOD, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TATRANWOOD, spol. s r.o.