Prehľad o organizácii
THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
36056227
2020082658
SK2020082658
1 zamestnanec
23.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7935/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Konateľ THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Predmet činnosti THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Kataster THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.