Prehľad o organizácii
THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
36056227
2020082658
SK2020082658
1 zamestnanec
23.09.2002
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
5,67
11,4 %
1,57 tis. €
-95,2 %
2021/2020
45,9 tis. €
-53,5 %
2021/2020
0,01
-92,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,56
0,89
0,61
8,15

Zisk pred zdanením THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Konateľ THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Predmet činnosti THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Kataster THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy THERMO TRANS Slovakia, spol. s.r.o.