Prehľad o organizácii
JOMA SEPO spol. s r.o.
SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina
36056243
2020070536
SK2020070536
3-4 zamestnanci
23.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7937/S
14,6 tis. €
-42,6 %
2023/2022
947 tis. €
42,5 %
2023/2022
0,03
-50,6 %
2023/2022
502 tis. €
-96,9 %
2022/2021
N/A

Zisk JOMA SEPO spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby JOMA SEPO spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
37,87
0,49
0,17
1,57

Zisk pred zdanením JOMA SEPO spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA JOMA SEPO spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JOMA SEPO spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOMA SEPO spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ JOMA SEPO spol. s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Jozef MachayNovozámocká 2477/7, Zvolen23.09.2002


Konanie menom spoločnosti [20.03.2019]

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOMA SEPO spol. s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
BAMMY s.r.o.Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača09.09.2022

Predmet činnosti JOMA SEPO spol. s r.o.


Názov
Vznik
Zánik
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia22.04.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti22.04.2011
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení22.04.2011
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie22.04.2011
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek22.04.2011
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov22.04.2011
vedenie účtovníctva22.12.2005
administratívne práce22.12.2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností22.12.2005
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností22.12.2005
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, motorových vozidiel a príslušenstva v rozsahu voľných živností22.12.2005
organizovanie kurzov, seminárov a prednášok v rozsahu voľných živností22.12.2005
- opravy, kontroly a revízia hasiacich prístrojov a ich plnenie23.09.2002
- poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany23.09.2002
- spracovanie dokumentácie o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci23.09.2002
- technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany23.09.2002
- kontrola, revízia a opravy požiarnych vodovodov - hydrantov23.09.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností23.09.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností23.09.2002
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností23.09.2002
- poradenská činnosť v oblasti informatiky23.09.2002
- poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň23.09.2002
- prenájom počítačovej techniky23.09.2002
- prevádzkovanie nevýherných počítačových hier23.09.2002
- predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov23.09.2002
- reklamná a propagačná činnosť23.09.2002

Kataster JOMA SEPO spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy JOMA SEPO spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL