Prehľad o organizácii
JOMA SEPO spol. s r.o.
SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina
36056243
2020070536
SK2020070536
5-9 zamestnancov
23.09.2002
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,03
0,96
45 %
-5,95 tis. €
87,4 %
2021/2020
650 tis. €
-21,2 %
2021/2020
-0,01
87,1 %
2021/2020
502 tis. €
-96,9 %
2022/2021
N/A

Zisk JOMA SEPO spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby JOMA SEPO spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
34,46
0,55
0,12
1,97

Zisk pred zdanením JOMA SEPO spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA JOMA SEPO spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JOMA SEPO spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOMA SEPO spol. s r.o.


Konateľ JOMA SEPO spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOMA SEPO spol. s r.o.


Predmet činnosti JOMA SEPO spol. s r.o.


Kataster JOMA SEPO spol. s r.o.


Skrátené výkazy JOMA SEPO spol. s r.o.