Prehľad o organizácii
UniKomfort, a.s.
Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
36056260
Nemá
24.09.2002
10.03.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UniKomfort, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UniKomfort, a.s.


Predstavenstvo UniKomfort, a.s.


Člen dozorného orgánu UniKomfort, a.s.


Predmet činnosti UniKomfort, a.s.


Kataster UniKomfort, a.s.