Prehľad o organizácii
REMM, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 280/4, 965 01 Žiar nad Hronom
36056286
2020065223
Nemá
nezistený
25.09.2002
08.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REMM, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REMM, spol. s r.o.


Konateľ REMM, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REMM, spol. s r.o.


Predmet činnosti REMM, spol. s r.o.


Kataster REMM, spol. s r.o.


Skrátené výkazy REMM, spol. s r.o.