Prehľad o organizácii
ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"
Gemerská 1, 984 01 Lučenec
36056294
2020082735
Nemá
nezistený
25.09.2002
23.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ZIKRO, s.r.o. "v likvidácii"