Prehľad o organizácii
V.T.C., a.s. "v konkurze"
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
36056316
2020082680
Nemá
nezistený
30.09.2002
09.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0
10 944,7 %
-114 €
94 %
2017/2016
N/A
-0
94 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk V.T.C., a.s. "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby V.T.C., a.s. "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
n/a
-108,45
n/a
0,01

Zisk pred zdanením V.T.C., a.s. "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA V.T.C., a.s. "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod V.T.C., a.s. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V.T.C., a.s. "v konkurze"


Predstavenstvo V.T.C., a.s. "v konkurze"


Člen dozorného orgánu V.T.C., a.s. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty V.T.C., a.s. "v konkurze"


Správca reštrukturalizačného konania V.T.C., a.s. "v konkurze"


Predmet činnosti V.T.C., a.s. "v konkurze"


Kataster V.T.C., a.s. "v konkurze"


Skrátené výkazy V.T.C., a.s. "v konkurze"