Prehľad o organizácii
KONKORDIA - real, s.r.o.
Trieda SNP 46, 974 01 Banská Bystrica
36056324
2021687151
Nemá
nezistený
30.09.2002
31.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KONKORDIA - real, s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby KONKORDIA - real, s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
2,69
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením KONKORDIA - real, s.r.o.


2014
2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONKORDIA - real, s.r.o.


2014
2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KONKORDIA - real, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONKORDIA - real, s.r.o.


Konateľ KONKORDIA - real, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONKORDIA - real, s.r.o.


Predmet činnosti KONKORDIA - real, s.r.o.


Kataster KONKORDIA - real, s.r.o.


Skrátené výkazy KONKORDIA - real, s.r.o.