Prehľad o organizácii
SAGAS, spol.s.r.o.
Žihárec 284, 925 83 Žihárec
36056332
2020082691
Nemá
nezistený
01.10.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SAGAS, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAGAS, spol.s.r.o.


Konateľ SAGAS, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAGAS, spol.s.r.o.


Predmet činnosti SAGAS, spol.s.r.o.


Kataster SAGAS, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy SAGAS, spol.s.r.o.