Prehľad o organizácii
MANECO SR s.r.o.
Nám. SNP 2497, 960 01 Zvolen
36056341
2020070679
Nemá
nezistený
01.10.2002
03.07.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MANECO SR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MANECO SR s.r.o.


Konateľ MANECO SR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MANECO SR s.r.o.


Predmet činnosti MANECO SR s.r.o.


Kataster MANECO SR s.r.o.


Skrátené výkazy MANECO SR s.r.o.