Prehľad o organizácii
HUBER SK spol. s r.o.
Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
36056359
2020095836
Nemá
3-4 zamestnanci
30.09.2002
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
1
0,28
85,6 %
1,4 tis. €
N/A
0,14
N/A
N/A

Zisk HUBER SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby HUBER SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,14
n/a
1,19

Zisk pred zdanením HUBER SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA HUBER SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HUBER SK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBER SK spol. s r.o.


Konateľ HUBER SK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBER SK spol. s r.o.


Predmet činnosti HUBER SK spol. s r.o.


Kataster HUBER SK spol. s r.o.


Skrátené výkazy HUBER SK spol. s r.o.