Prehľad o organizácii
HUBER SK spol. s r.o.
Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
36056359
2020095836
Nemá
2 zamestnanci
30.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 137784/B
572 €
-59,1 %
2023/2022
35,6 tis. €
0,05
-64,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HUBER SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby HUBER SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,3
0,18
0,15
1,27

Zisk pred zdanením HUBER SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA HUBER SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HUBER SK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBER SK spol. s r.o.


Konateľ HUBER SK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBER SK spol. s r.o.


Predmet činnosti HUBER SK spol. s r.o.


Kataster HUBER SK spol. s r.o.


Skrátené výkazy HUBER SK spol. s r.o.