Prehľad o organizácii
SPORTECH, s.r.o.
Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad Hronom
36056367
2020065234
SK2020065234
2 zamestnanci
30.09.2002
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,39
1,1
55 %
15,8 tis. €
154,1 %
2022/2021
335 tis. €
54,7 %
2022/2021
0,17
152,2 %
2022/2021
502 tis. €
-94,5 %
2022/2021
N/A

Zisk SPORTECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby SPORTECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
3,09
0,45
0,02
1,94

Zisk pred zdanením SPORTECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPORTECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SPORTECH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPORTECH, s.r.o.


Konateľ SPORTECH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPORTECH, s.r.o.


Predmet činnosti SPORTECH, s.r.o.


Kataster SPORTECH, s.r.o.


Skrátené výkazy SPORTECH, s.r.o.