Prehľad o organizácii
HUNIO, s.r.o.
Rúbanisko II/16, 984 03 Lučenec
36056375
2021685479
Nemá
nezistený
30.09.2002
01.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-960 €
N/A
-0,07
N/A
N/A

Zisk HUNIO, s.r.o.


2014
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,62
0,31
n/a
2,86

Zisk pred zdanením HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HUNIO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUNIO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ HUNIO, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Zoltán BelaRúbanisko II/16, Lučenec30.09.200231.08.2017


Konanie menom spoločnosti [30.09.2002]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUNIO, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Gyula SzegediSzechenyi, 44, Budapešť, Maďarská republika30.09.200231.08.2017
Zoltán BelaRúbanisko II/16, Lučenec30.09.200231.08.2017

Predmet činnosti HUNIO, s.r.o.


Názov
Vznik
Zánik
- kancelárske a sekretárske služby30.09.200231.08.2017
- upratovacie práce30.09.200231.08.2017
- prieskum trhu a verejnej mienky30.09.200231.08.2017
- reklamná činnosť30.09.200231.08.2017
- vedenie účtovníctva30.09.200231.08.2017
- prenájom nehnuteľností30.09.200231.08.2017
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností30.09.200231.08.2017
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu30.09.200231.08.2017
- finančný a operatívny leasing30.09.200231.08.2017
- spracovanie biologických odpadov na hnojivá30.09.200231.08.2017
- výroba jednoduchých výrobkov z dreva30.09.200231.08.2017
- poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja30.09.200231.08.2017
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností30.09.200231.08.2017
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností30.09.200231.08.2017
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností30.09.200231.08.2017
- podnikateľské poradenstvo30.09.200231.08.2017
- čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov30.09.200231.08.2017
- faktoring a forfaiting30.09.200231.08.2017
- prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností30.09.200231.08.2017

Kataster HUNIO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy HUNIO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL