Prehľad o organizácii
HUNIO, s.r.o.
Rúbanisko II/16, 984 03 Lučenec
36056375
2021685479
Nemá
nezistený
30.09.2002
01.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,23
2,08
69 %
-960 €
N/A
-0,07
N/A
N/A

Zisk HUNIO, s.r.o.


2014
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,62
0,31
n/a
2,86

Zisk pred zdanením HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA HUNIO, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HUNIO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUNIO, s.r.o.


Konateľ HUNIO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUNIO, s.r.o.


Predmet činnosti HUNIO, s.r.o.


Kataster HUNIO, s.r.o.


Skrátené výkazy HUNIO, s.r.o.