Prehľad o organizácii
AULA TRANS s.r.o. v likvidácii
Partizánska cesta 3, 974 00 Banská Bystrica
36056383
2020085221
Nemá
nezistený
30.09.2002
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Konateľ AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Kataster AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AULA TRANS s.r.o. v likvidácii