Prehľad o organizácii
AULA TRANS s.r.o. v likvidácii
Partizánska cesta 3, 974 00 Banská Bystrica
36056383
2020085221
Nemá
nezistený
30.09.2002
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ľudmila KaštanováMalachovská cesta 112, Banská Bystrica13.02.200308.04.2022


Konanie menom spoločnosti [28.10.2010]

Ak je ustanovených viacero likvidátorov koná každý z nich samostatne.

Likvidátor AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ľudmila KaštanováMalachovská cesta 2180/112, 974 05 Banská Bystrica12.10.201008.04.2022


Konanie menom spoločnosti [28.10.2010]

Ak je ustanovených viacero likvidátorov koná každý z nich samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ľudmila KaštanováMalachovská cesta 112, Banská Bystrica17.02.200308.04.2022

Predmet činnosti AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien07.03.200323.04.2007
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)07.03.200323.04.2007
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien07.03.200323.04.2007
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien07.03.200323.04.2007
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb07.03.200323.04.2007
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb07.03.200323.04.2007
- forfaiting07.03.200308.04.2022
- pohostinská činnosť07.03.200308.04.2022
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach07.03.200308.04.2022
- prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb - prenájom strojov a prístrojov07.03.200308.04.2022
- prenájom hnuteľných vecí07.03.200308.04.2022
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv a údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností07.03.200308.04.2022
- organizovanie a sprostredkovanie verejných, kultúrnych, športových podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti07.03.200308.04.2022
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu07.03.200308.04.2022
- upratovacie práce07.03.200308.04.2022
- reklamná činnosť07.03.200308.04.2022
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií07.03.200308.04.2022
- kopírovacie služby07.03.200308.04.2022
- viazanie, laminovanie, rezanie a skartovanie dokumentov07.03.200308.04.2022
- faktoring07.03.200308.04.2022
- lízingová činnosť07.03.200308.04.2022
- požičiavanie motorových vozidiel07.03.200308.04.2022
- nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla07.03.200308.04.2022
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti30.09.200208.04.2022
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti30.09.200208.04.2022
- krajčírske práce30.09.200208.04.2022
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti30.09.200208.04.2022

Kataster AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy AULA TRANS s.r.o. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL