Prehľad o organizácii
SMECTEC, s.r.o.
Partizánska cesta 15, 974 01 Banská Bystrica
36056391
2021690990
Nemá
nezistený
30.09.2002
01.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SMECTEC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SMECTEC, s.r.o.


Konateľ SMECTEC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SMECTEC, s.r.o.


Predmet činnosti SMECTEC, s.r.o.


Kataster SMECTEC, s.r.o.


Skrátené výkazy SMECTEC, s.r.o.