Prehľad o organizácii
Klen-Wood , spol. s r.o.
1. Mája 508, 980 55 Klenovec
36056405
Nemá
30.09.2002
30.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Klen-Wood , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Klen-Wood , spol. s r.o.


Konateľ Klen-Wood , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Klen-Wood , spol. s r.o.


Predmet činnosti Klen-Wood , spol. s r.o.


Kataster Klen-Wood , spol. s r.o.


Skrátené výkazy Klen-Wood , spol. s r.o.