Prehľad o organizácii
KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.
991 21 Závada
36056413
2020074001
SK2020074001
5-9 zamestnancov
02.10.2002
Výr.ost.text.okr.odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,52
0,02
85,7 %
10,3 tis. €
168,7 %
2021/2020
283 tis. €
9,3 %
2021/2020
0,07
175,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
transparex.sk
2,98
0,14
0,07
0,56

Zisk pred zdanením KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Konateľ KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Predmet činnosti KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Kataster KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy KONKYS SLOVENSKO, spol.s.r.o.