Prehľad o organizácii
KASTALIA, s.r.o.
M. R. Štefánika 53, 961 01 Zvolen
36056430
2020065278
Nemá
3-4 zamestnanci
07.10.2002
Zubná lekárska prax
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,32
0,37
5,79
11,8 %
38,8 tis. €
-40,2 %
2022/2021
234 tis. €
-2,3 %
2022/2021
0,32
-19,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KASTALIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby KASTALIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
15,92
0,88
0,09
7,57

Zisk pred zdanením KASTALIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KASTALIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KASTALIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KASTALIA, s.r.o.


Konateľ KASTALIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KASTALIA, s.r.o.


Predmet činnosti KASTALIA, s.r.o.


Kataster KASTALIA, s.r.o.


Skrátené výkazy KASTALIA, s.r.o.