Prehľad o organizácii
REA kvety, s.r.o.
Lichardová 45, 977 01 Brezno
36056448
2021687063
SK2021687063
3-4 zamestnanci
07.10.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
7,24
0,3
-0,15
-2 306,3 %
-50,7 tis. €
17,5 %
2022/2021
47 tis. €
-78,5 %
2022/2021
7,24
530,1 %
2022/2021
1,49 tis. €
N/A

Zisk REA kvety, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby REA kvety, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-25,15
24,06
0,02
-0,14

Zisk pred zdanením REA kvety, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA REA kvety, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod REA kvety, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REA kvety, s.r.o.


Konateľ REA kvety, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REA kvety, s.r.o.


Predmet činnosti REA kvety, s.r.o.


Kataster REA kvety, s.r.o.


Skrátené výkazy REA kvety, s.r.o.