Prehľad o organizácii
K o c ú r spol. s.r.o.
Kozačeka 2106/14, 960 01 Zvolen
36056456
2020070547
Nemá
nezistený
10.10.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk K o c ú r spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Tržby K o c ú r spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,71
0,71
n/a
3,46

Zisk pred zdanením K o c ú r spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA K o c ú r spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod K o c ú r spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K o c ú r spol. s.r.o.


Konateľ K o c ú r spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K o c ú r spol. s.r.o.


Predmet činnosti K o c ú r spol. s.r.o.


Kataster K o c ú r spol. s.r.o.


Skrátené výkazy K o c ú r spol. s.r.o.