Prehľad o organizácii
MTV BROTHERS, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1037, 821 07 Bratislava
36056464
2021688108
Nemá
nezistený
08.10.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 80247/B
-960 €
86,6 %
2017/2016
N/A
-0,01
86,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk MTV BROTHERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MTV BROTHERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,59
0,16
n/a
1,48

Zisk pred zdanením MTV BROTHERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MTV BROTHERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MTV BROTHERS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MTV BROTHERS, s.r.o.


Konateľ MTV BROTHERS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MTV BROTHERS, s.r.o.


Predmet činnosti MTV BROTHERS, s.r.o.


Kataster MTV BROTHERS, s.r.o.


Skrátené výkazy MTV BROTHERS, s.r.o.