Prehľad o organizácii
Profi Econom s.r.o.
976 11 Priechod
36056472
2021694169
SK2021694169
3-4 zamestnanci
10.10.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7958/S
1,35 tis. €
-46,6 %
2023/2022
94,7 tis. €
19,5 %
2023/2022
0,03
-48,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Profi Econom s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Profi Econom s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
0,86
0,13
0,14
1,01

Zisk pred zdanením Profi Econom s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Profi Econom s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Profi Econom s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Profi Econom s.r.o.


Konateľ Profi Econom s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Profi Econom s.r.o.


Predmet činnosti Profi Econom s.r.o.


Kataster Profi Econom s.r.o.


Skrátené výkazy Profi Econom s.r.o.