Prehľad o organizácii
Profi Econom s.r.o.
976 11 Priechod
36056472
2021694169
SK2021694169
3-4 zamestnanci
10.10.2002
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
-0,45
0,35
113,6 %
2,52 tis. €
371,4 %
2022/2021
79,3 tis. €
1,2 %
2022/2021
0,06
353,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Profi Econom s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Profi Econom s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
transparex.sk
-0,85
-0,14
0,21
0,72

Zisk pred zdanením Profi Econom s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Profi Econom s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Profi Econom s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Profi Econom s.r.o.


Konateľ Profi Econom s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Profi Econom s.r.o.


Predmet činnosti Profi Econom s.r.o.


Kataster Profi Econom s.r.o.


Skrátené výkazy Profi Econom s.r.o.