Prehľad o organizácii
VELE, spol. s r. o.
Ladislava Hudeca 2A, 974 01 Banská Bystrica
36056502
2020095847
SK2020095847
1 zamestnanec
14.10.2002
Generál.čistenie budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,13
0,18
55,7 %
25,4 tis. €
-59,8 %
2022/2021
361 tis. €
-23,2 %
2022/2021
0,06
-68,5 %
2022/2021
15,6 tis. €
677,8 %
2020/2019
N/A

Zisk VELE, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby VELE, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
36,56
0,44
0,2
2,96

Zisk pred zdanením VELE, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VELE, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VELE, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VELE, spol. s r. o.


Konateľ VELE, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VELE, spol. s r. o.


Predmet činnosti VELE, spol. s r. o.


Kataster VELE, spol. s r. o.


Skrátené výkazy VELE, spol. s r. o.