Prehľad o organizácii
Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
36056511
2021692123
Nemá
nezistený
14.10.2002
05.02.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,45
0,45
290 €
104,2 %
2021/2020
N/A
0,45
242,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Equity Consult, s.r.o. "v likvidácii"