Prehľad o organizácii
CARPATHIA EQUUS s.r.o.
980 45 Kráľ
36056529
2021717973
SK2021717973
1 zamestnanec
15.10.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7962/S
-31,6 tis. €
-0,9 %
2022/2021
N/A
-0,09
-10 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
-67,6
-1,32
n/a
0,32

Zisk pred zdanením CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Konateľ CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Predmet činnosti CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Kataster CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Skrátené výkazy CARPATHIA EQUUS s.r.o.