Prehľad o organizácii
CARPATHIA EQUUS s.r.o.
980 45 Kráľ
36056529
2021717973
SK2021717973
nezistený
15.10.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,08
0,08
0,05
212,2 %
-31,3 tis. €
N/A
-0,08
N/A
N/A

Zisk CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
-62,84
-1,12
n/a
0,63

Zisk pred zdanením CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA CARPATHIA EQUUS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Konateľ CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Predmet činnosti CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Kataster CARPATHIA EQUUS s.r.o.


Skrátené výkazy CARPATHIA EQUUS s.r.o.