Prehľad o organizácii
A & A s.r.o.
Chabenecká 4870/9, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová
36056570
2021691969
Nemá
nezistený
15.10.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7967/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk A & A s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby A & A s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,74
n/a
64,33

Zisk pred zdanením A & A s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA A & A s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod A & A s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A & A s.r.o.


Konateľ A & A s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A & A s.r.o.


Predmet činnosti A & A s.r.o.


Kataster A & A s.r.o.


Skrátené výkazy A & A s.r.o.