Prehľad o organizácii
4business, s.r.o.
Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica
36056618
2020095880
SK2020095880
nezistený
16.10.2002
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,22
80,5 %
795 €
3 080 %
2021/2020
10,6 tis. €
45,3 %
2021/2020
0,01
819,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk 4business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby 4business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,2
0,12
0,61

Zisk pred zdanením 4business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA 4business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod 4business, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 4business, s.r.o.


Konateľ 4business, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 4business, s.r.o.


Predmet činnosti 4business, s.r.o.


Kataster 4business, s.r.o.


Skrátené výkazy 4business, s.r.o.