Prehľad o organizácii
4business, s.r.o.
Partizánska cesta 5D, 974 01 Banská Bystrica
36056618
2020095880
SK2020095880
nezistený
16.10.2002
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,12
81,2 %
120 €
-84,9 %
2022/2021
15,9 tis. €
49,8 %
2022/2021
0
-85,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk 4business, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby 4business, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,51
0,19
0,91
0,35

Zisk pred zdanením 4business, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA 4business, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod 4business, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 4business, s.r.o.


Konateľ 4business, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 4business, s.r.o.


Predmet činnosti 4business, s.r.o.


Kataster 4business, s.r.o.


Skrátené výkazy 4business, s.r.o.